Prawnik – kto to taki?

Mianem tym określa się każdą osobę, która ukończy studnia prawnicze. To człowiek, który posiadł teoretyczną wiedzę z zakresu prawa, ale nie posiada tytułu adwokata, ani radcy prawnego. Do zdobycia powyższych tytułów wymagane jest odbycie aplikacji i zaliczenie egzaminu zawodowego. Dopiero wówczas o prawniku, można mówić, że jest profesjonalnym pełnomocnikiem, czyli kimś, kto ma prawo do reprezentowania innych osób przed urzędami lub sądami. Profesjonalny pełnomocnik to waśnie adwokat i radca prawny.

Adwokat.

Prawnik, który ukończył studia prawnicze i zdobył tytuł magistra, może zdawać egzamin wstępny na aplikację. Następnie po jej ukończeniu należy zdać egzamin zawodowy, wtedy prawnik wpisany zostaje na listę adwokatów i uzyskuje tytuł.

O zawodzie adwokata i działalności samorządu adwokackiego traktuje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Ten akt prawny nosi nazwę „Prawo o adwokaturze”.

Radca prawny.

Podobnie jak w przypadku adwokatów, radca prawny musi ukończyć studia prawnicze, uzyskać tytuł magistra, odbyć aplikację i zdać egzamin. Po wpisaniu na listę radca prawny należy do samorządu radcowskiego.

Nie tak dawno temu nieco zmieniły się przepisy dotyczące uprawnień radców. Od 1 lipca 2015 r. Od tego czasu mogą występować w roli obrońców w sprawach karnoskarbowych i karnych. Warunek jest jeden. Nie mogą oni pozostawać w stosunku pracy. Zapis ten dotyczy zatem radców wykonujących zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Różnice pomiędzy radcą prawnym a adwokatem.

Historycznie utarło się, że adwokaci reprezentują interesy swoich klientów, występując przed sądami, radcowie prawni natomiast świadczą usługi z zakresu prawa dla firm państwowych i banków. W ostatnich latach sytuacja jednak bardzo się zmieniła. Od 1 lipca 2015 roku radcowie prawni i adwokaci praktycznie rzecz ujmując, mają takie same kompetencje do wykonywania zawodu. W zasadzie te dwa zawody różnią się tylko nazwą oraz tym, że przynależą do dwóch odmiennych samorządów. Jest to tzw. dualizm prawniczy, który występuje w niewielu krajach prócz Polski. W większości Państw jest jeden zawód tego pokroju.

Kiedy więc potrzebujemy pomocy prawnika, możemy bez wahania zgłosić się zarówno do radcy prawnego, jak i do adwokata. Każdy z nich ma prawo reprezentowania klienta przed sądem w sprawach karnych, administracyjnych i cywilnych. Dotyczy to także urzędów i organów władzy publicznej, a także samorządu terytorialnego.

Prawnik bez tytułu adwokata lub radcy nie posiada powyższych kompetencji. Może natomiast doradzać klientom w problemach natury prawnej.

Koniecznie doczytaj https://www.medicus24.pl/kim-jest-i-czym-zajmuje-sie-radca-prawny/